Blog Section

Aktuelt

Angående Corona-virus:

Vi henstiller til, at patienter med tegn på luftvejssygdomme  bliver hjemme – for ikke unødigt at udsætte de andre patienter for smitterisiko.

Hvis du ønsker at udskyde/eller aflyse din konsultation, skal du ringe på tlf. 43 60 19 80.

Klinikken har gode forhold, for vore patienter. Vi har een patient sat til ad gangen – så opholdstid i venterummet minimeres mest muligt. Der gøres rent flere gange i løbet af dagen, så risiko for smitte nedsættes. Venterummet er stort, så det er nemt at holde afstand til de øvrige patienter.

Følg i øvrigt sundhedsstyrelsens retningslinier om at holde afstand, host i ærmet, og bliv hjemme, hvis du føler dig syg.